Undervisningsmateriale

Jagtkursus.dk

I vores undervisning benytter vi bogen "Jagttegnsbogen" fra Institut for jagt, der købes via dette link  Institut for jagt.dk   Rabatkode får du tilsendt fra os, når du tilmelder dig et af vores kurser.


Ud over den trykte/digitale bog har vi udarbejdet vores eget undervisningsmateriale, der giver en lettere forståelse af alle de emner som vi underviser i på jagttegnskurset.


Vi har ligeledes udviklet vores egne træningsprogrammer der hjælper dig med at afklare din kunnen inden for Jagtlov, Vildtkendskab, Vildtbiologi, Våbenlære, Jagtformer, Jagthunde, Sikkerhedsbestemmelser, Jagtetik og afstandsbedømmelse.


Vi har også lavet diverse videoer der fortæller mere dybdegående om, Vildhåndtering, Hygiejne, Før skuddet, under skuddet, efter skuddet, samt meget mere, så enhver kan få undervisning hos os og gå op til jagttegnsprøven.Vi sørger for at du får den bedste undervisning, for at kunne bestå den obligatoriske jagttegnsprøve.