Vildtbiologi

Vildtbiologi


For at kunne udvælge de rigtige afskydningsstrategier og kunne opretholde en sund vildtbestand, er det nødvendigt at have en god forståelse for vildtets biologi, herunder udbredelse, brunst, levesteder, føde, generel levevis, kuldstørrelse osv.


Dette bliver uddybet på vores kurser, hvor du også vil for nogle huskeregler, så det er lidt lettere at huske alle de nødvendige fakta på vildtet.


Hvis vi ikke har styr på vildtets biologi, kan det betyde at vi kommer til at forvalte jagten forkert og derved udsætte vildbestanden for ubalance der ikke er ønskeligt.Tilbage til Kursusindhold