Riffelkursus

Riffelkursus - forberedelse til skydeprøven


Sted: Aftales individuelt


Periode: Aftales individuelt


Pris: . 1200.- kr.


Riffelskydekursus:

Inden du kan aflægge en riffelskydeprøve, skal du

have gennemgået et obligatorisk riffelskydeforløb

hos en af Miljøstyrelsen godkendt riffelinstruktør.


Vores kursus indeholder en teoretisk gennemgang af riflen og dens funktion, samt gennemgang af ammunitionstyper og deres virkning på vildtkroppen.


Udover den teoretiske del, kommer du til at skyde minimum 25 skud i 5 forskellige jagtrelevante skydestillinger:

1) Stående skydestilling med anlæg.

2) Stående skydestilling uden anlæg.

3) Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg.

4) Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg.

5) Siddende på stol med anlæg.Er du interesseret i at høre mere om vores Riffelkursus, er du velkommen til at kontakte os, via ovenstående knap.